#133 - Godkendelse af dagsorden#134 - Ændring af forretningsorden for spørgetid#135 - Spørgetid#136 - Økonomiske nøgletal pr. ultimo august 2015#137 - Budgetopfølgning pr.31. maj 2015#138 - Ekstraordinær gældsafvikling#139 - Frigivelse af anlægsmidler til adgangsforhold ved Hylleholt Hallen - ekstern finansiering#140 - Bevilling til § 17, stk. 4 udvalg finansieret af overførselspuljen#141 - Bevilling til porto-udgifter finansieret af overførselspuljen#142 - Brugerportalinitiativet og digitale læremidler#143 - Garanti for lån til Haslev Fjernvarme I.m.b.a.#144 - 1. behandling af budget 2016-2019#145 - Folkeafstemning den 3/12-2015 om retsforbeholdet - valgstyrere og tilforordnede#146 - Folkeafstemning den 3/12-2015 om retsforbeholdet - brevstemmeafgivning m.v.#147 - Opførelse af almene boliger i Karise Permatopia#148 - Nedlæggelse og salg af Lejerbos afdeling 091-2 - Institutionen Frøen.#149 - Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 4 - Dagligvarebutik, Faxe Ladeplads#150 - Endelig vedtagelse af lokalplan 300-44 for en dagligvarebutik - Hovedgaden, Faxe Ladeplads#151 - Forslag til Kommuneplantillæg 5 Faxe Ladeplads Havn#152 - Forslag til Lokalplan 300-45 Faxe Ladeplads Havn#153 - Godkendelse af vandhandleplan for Faxe Kommune#154 - Rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde 2016#155 - Integrationspolitik#156 - Familiekonsulent på integrationsområdet#157 - Meddelelser#158 - Køb af ejendom (Lukket punkt)#159 - Meddelelser (Lukket punkt)