Klik her for udvidet dagsorden
#250 - Godkendelse af dagsorden#251 - Spørgetid#252 - Økonomiske nøgletal pr. ultimo november 2017#253 - Tilskud som følge af ændring af fuldtidspolitikeres vederlæggelse#254 - Tillægsbevillinger til finansielle konti og ældreboliger#255 - Bevillingsmæssige omplaceringer i 2017#256 - Frigivelse af anlægsmidler til asfalt i 2018#257 - Frigivelse af anlægsmidler til nedrivning af kommunale bygninger i 2018#258 - Frigivelse af anlægsbevilling til akut bygningsvedligeholdelse#259 - Frigivelse af anlægsmidler til bygningsvedligeholdelse#260 - Pulje til forsamlingshuse - anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb#261 - Anlægspulje til fritidsbrugere - anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb#262 - Pulje til anlæg af Cross fit anlæg, Skater- og Mountainbikebaner - anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb#263 - Garantistillelse til Faxe Forsyning A/S#264 - Godkendelse af beredskabsplan for Faxe Kommune#265 - Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 13 - Faxe Ladeplads Lystbådehavn og sydstranden#266 - Endelig vedtagelse af lokalplan 300-46 - Udvidelse af Faxe Ladeplads Lystbådehavn og rekreative faciliteter på sydstranden#267 - Godkendelse af forslag til Kommuneplantillæg nr. 19 for bryggeriet i Faxe#268 - Godkendelse af forslag til lokalplan 100-64 for bryggeriet i Faxe#269 - Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 18 – Blandet bolig og erhverv ved Roholte#270 - Godkendelse af forslag til lokalplan 400-26 – Blandet bolig og erhverv ved Roholte#271 - Faxe Forsyning- Forslag til vedtægtsændringer#272 - Godkendelse af anlægs- og driftsbidrag 2018, Faxe Vandforsyning A/S#273 - Godkendelse af spildevandsbidrag 2018, Faxe Spildevand A/S og Faxe Spildevandscenter A/S#274 - Afklaring omkring samarbejdet med Ungdommens Uddannelsesvejledning#275 - Beskæftigelsesplan 2018-2019#276 - Takster på det specialiserede voksen/handicapområde for 2018#277 - Meddelelser#278 - Tilbud på køb af ejendom (Lukket)#279 - Bygningsarbejder (Lukket)#280 - Tilbud på køb af ejendom (Lukket)#281 - Ansættelse af ny direktør (Lukket)#282 - Meddelelser (Lukket)