14-06-2016 - Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#93 - Godkendelse af dagsordent1 #119 - Godkendelse af dagsorden#94 - Spørgetid#95 - Økonomiske nøgletal pr. ultimo maj 2016#96 - Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016#97 - Revisionsberetning vedrørende årsregnskab 2015#98 - Forlængelse af kontrakt med Nordea Bank Danmark A/S#99 - Tilsynssag om udlejning af administrationsbygningen i Rønnede#100 - Opførelse af almene boliger i Karise Permatopia - udsættelse af ansøgningsfrist for skema B#101 - Opførelse af almene boliger på Skovholmslundvej i Haslev#102 - Boligselskabet Domea Faxe ansøger om fritagelse for betaling til dispositionsfonden#103 - Godkendelse af salg af 7 boliger på Faxevej 32 - Faxe Ældreboligselskabs afd. 1 afsnit 3.#104 - Godkendelse af handlen mellem Faxe Ældreboligselskab og DSI Æblehaven af et areal på Baldersvej 6, Faxe.#105 - Forslag til kommuneplantillæg nr. 8, for ændring af rammebestemmelse H-B31#106 - Lokalplanforslag 500-83, boligområde ved Troelstrup Bækvej#107 - Ejendomsstrategien spor 3 Dalby – nyt forslag til udmøntning af interne flytninger på Midtskolen, afd. Bavne#108 - Ejendomsstrategien spor 10, Rosenhøj på Faxe Sundhedscenter#109 - Tillæg til spildevandsplan - Kloakering i det åbne land 3 - Ny Næstvedvej 35#110 - Værdighedspolitik#111 - Orientering fra arbejdet i diverse bestyrelsert1 #120 - Takst Sjælland og forsikringsordning#112 - Meddelelser#113 - Godkendelse af kontrakt (Lukket punkt)#114 - Ejendomssag (Lukket punkt)#115 - Ejendomssag (Lukket punkt)#116 - Salg af erhvervsarealer m.v. (Lukket punkt)#117 - Forslag fra Borgerlisten om køb og nedrivning af ejendom (Lukket punkt)#118 - Meddelelser (Lukket punkt)t1 #121 - Udleje af lokale (Lukket punkt)

Se eller gense byrådsmødet 14. juni 2016. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 108
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 0
There is no video in the channel yet. There is no video yet.