17-11-2016 - Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#196 - Godkendelse af dagsorden#197 - Spørgetid#232 - Forslag til spildevandsplan 2016 ­ 2021#198 - Økonomiske nøgletal pr. ultimo oktober 2016#199 - Tillægsbevillinger til finansielle konti#200 - Låneoptagelse 2016#201 - Sct. Georg Gårdens Børnehave ­ endelig opgørelse af mindreforbrug#202 - Ændring af læseplan for færdselslære 7. ­ 9. klasse, førstehjælpsundervisning#203 - Takster på det specialiserede voksen handicapområde for 2017#204 - Frigivelse af anlægsmidler til toilet i Faxe Ladeplads#206 - Frigivelse af anlægsmidler til forlængelse af Østre Ringvej#207 - Frigivelse af anlægsmidler til vejforbindelse under jernbanen i Haslev#205 - Frigivelse af anlægsmidler til belysning af skolevej mellem Terslev by og Terslev skole#208 - Frigivelse af anlægsmidler til opførelse af Prismet udsigtsplatform ved Faxe Kalkbrud#209 - Frigivelse af anlægsmidler til kloakseparering på Kommunale ejendomme#210 - Frigivelse af anlægsmidler til lysregulering i Faxe#211 - Frigivelse af anlægsmidler til Hunde Skov/Park i Faxe#212 - Frigivelse af anlægsmidler til udskiftning af tag på Østskolen afd. Rollo, grøn bygning#213 - Frigivelse af anlægsmidler til renovering af broer og tunneler#214 - Frigivelse af anlægsmidler til cykelstier#215 - Istandsættelse af seminariebygningerne – tillægsbevilling#216 - Godkendelse af ejerstrategi for Midt­ og Sydsjællands Brand & Redning#217 - Ansøgning om regaranti for Andelsboligforeningen Konsulatparkens kreditforeningslån#218 - Afslutningsfest for byrådet#219 - Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 8 ­ ændring af rammebestemmelse H­B31, Boligområde ved Troelstrup Bækvej#220 - Endelig vedtagelse af lokalplan 500­83, Boligområde ved Troelstrup Bækvej#221 - Udbygningsaftale vdr. Troelstrup Bækvej og Valnøddeparken#222 - Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 11 ­ for ændring af detailhandelsbestemmelser#223 - Godkendelse af forslag til Lokalplan 200­25, Dagligvarebutik i Karise#224 - Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 12, Haveaffaldsplads i Karise#225 - Godkendelse af forslag til lokalplan 200­24 ­ Haveaffaldsplads i Karise#226 - Ejendomsstrategiens spor 2, 3, 4, og 6, opgradering af skolernes udearealer ­ forslag til konkret udmøntning#227 - Forslag til udmøntning af BFU­OP­05 ­Udviklingspulje ­ børn­ og ungeområdet#228 - Forslag til udmøntning af BFU­OM­03 ­ afvikling af dagtilbud i Haslev#229 - Forslag til ny sammenhængende Børne­ og Ungepolitik#230 - Antal skoledage i Faxe Kommune#231 - Forslag fra Eli Jacobi Nielsen om udarbejdelse af kommuneplantillæg, store husdyrbrug#233 - Meddelelser#234 - Godkende valg af leverandør på revisionsydelser til Faxe Kommune (Lukket punkt)#235 - Meddelelser (Lukket punkt)

Næste møde i Byrådet er den 17. november 2016 kl. 18.00. Transmissionen starter ca. 10 minutter før.

Denne video er set i alt: 423
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 1
There is no video in the channel yet. There is no video yet.