15-12-2016 - Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#236 - Godkendelse af dagsorden#237 - Økonomiske nøgletal pr. ultimo november 2016#238 - Økonomiske nøgletal pr. ultimo november 2016#239 - Bevillingsmæssige omplaceringer i 2016#240 - Endelig behandling af VVM­redegørelse for Camp Adventure ved Vester Egede#241 - Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 6 med miljørapport for Camp Adventure ved Vester Egede#242 - Endelig vedtagelse af lokalplan 1200­37 og miljørapport for Camp Adventure ved Vester Egede#243 - Frigivelse af overførte midler til § 17, stk. 4 udvalg#244 - Frigivelse af anlægsmidler til Grøndalsgrunden#245 - Frigivelse af anlægsmidler til byggemodning#246 - Frigivelse af anlægsmidler til forundersøgelse ­ Haslev Station#247 - Frigivelse af anlægsmidler til områdefornyelse, Haslev#248 - Frigivelse af anlægsmidler til trafikhandlingsplan#249 - Frigivelse af anlægsmidler til nye modulvogntogsruter#250 - Frigivelse af anlægsmidler til Faxe Ladeplads Havn#251 - Frigivelse af anlægsmidler til investeringer på demensområdet#252 - Bevilling til projekt med ekstern finansiering ­ Særlig indsats i ressourceforløb#253 - Bevilling til projekt med ekstern finansiering ­ Særligt tilrettelagt virksomhedsforløb#254 - Bevilling fra Sundheds­ og Ældreministeriets pulje til nedbringelse af ventetid til genoptræning#255 - Ansøgning om anlægsmidler til etablering af 12 vuggestuepladser i Lillebo#256 - Omplacering af bygninger iht. budget 2016 ­ 2019#257 - Anlægsregnskab vedrørende forbedring af legepladser på dagtilbudsområdet#258 - Køb af Søndergade 12 A og B samt Vesterled 24, Haslev (Kultunariet og hallen m.v.) ­ Godkendelse af anlægsregnskab#259 - Høringssvar ­ VVM­redegørelse, Rute 54#260 - Møde i KKR Sjælland den 22. november 2016#261 - Godkendelse af betalingsvedtægt, Faxe Spildevand A/S og Faxe Spildevandscenter A/S#262 - Godkendelse af spildevandsbidrag 2017, Faxe Spildevand A/S og Faxe Spildevandscenter A/S#263 - Godkendelse af anlægs­ og driftsbidrag 2017, Faxe Vandforsyning A/S#264 - Budget og husleje for 2017, ældreboliger på Kongsted Ældrecenter#265 - Beskæftigelsesplan 2017#266 - Indstilling af repræsentanter til Udsatterådet#267 - Sag fremsendt af René Tuekær, Borgerlisten (L) om mulighed for kompensation af borgeres advokatudgifter i Pylon­sagt1 #272 - Tilbagebetaling af vejafvandingsbidrag for årene 2007-2012#268 - Meddelelser#269 - Evt. køb af ejendom (Lukket punkt)#270 - Meddelelser (Lukket punkt)

Se eller gense byrådsmødet afholdt 15. december 2016. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 271
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 52
There is no video in the channel yet. There is no video yet.