10-09-2015 - Møde i byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#133 - Godkendelse af dagsorden#134 - Ændring af forretningsorden for spørgetid#135 - Spørgetid#136 - Økonomiske nøgletal pr. ultimo august 2015#137 - Budgetopfølgning pr.31. maj 2015#138 - Ekstraordinær gældsafvikling#139 - Frigivelse af anlægsmidler til adgangsforhold ved Hylleholt Hallen - ekstern finansiering#140 - Bevilling til § 17, stk. 4 udvalg finansieret af overførselspuljen#141 - Bevilling til porto-udgifter finansieret af overførselspuljen#142 - Brugerportalinitiativet og digitale læremidler#143 - Garanti for lån til Haslev Fjernvarme I.m.b.a.#144 - 1. behandling af budget 2016-2019#145 - Folkeafstemning den 3/12-2015 om retsforbeholdet - valgstyrere og tilforordnede#146 - Folkeafstemning den 3/12-2015 om retsforbeholdet - brevstemmeafgivning m.v.#147 - Opførelse af almene boliger i Karise Permatopia#148 - Nedlæggelse og salg af Lejerbos afdeling 091-2 - Institutionen Frøen.#149 - Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 4 - Dagligvarebutik, Faxe Ladeplads#150 - Endelig vedtagelse af lokalplan 300-44 for en dagligvarebutik - Hovedgaden, Faxe Ladeplads#151 - Forslag til Kommuneplantillæg 5 Faxe Ladeplads Havn#152 - Forslag til Lokalplan 300-45 Faxe Ladeplads Havn#153 - Godkendelse af vandhandleplan for Faxe Kommune#154 - Rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde 2016#155 - Integrationspolitik#156 - Familiekonsulent på integrationsområdet#157 - Meddelelser#158 - Køb af ejendom (Lukket punkt)#159 - Meddelelser (Lukket punkt)

Se eller gense byrådsmødet 10. september 2015 Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 613
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 1
Den seneste måned: 1
Det seneste år: 1
There is no video in the channel yet. There is no video yet.