20-04-2017 - Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#45 - Godkendelse af dagsorden#46 - Spørgetid#75 - Garanti for lån til Spjellerup Friskole#47 - Generalforsamling i Faxe Forsyning Holding A/S#48 - Økonomiske nøgletal pr. ultimo marts 2017#49 - Regnskab 2016 for Faxe Kommune#50 - Godkendelse af anlægsregnskab ­ Ombygning serviceareal og ældreboliger#51 - Godkendelse af anlægsregnskab ­ Faxe kommunes salg af Terslev Bygade 14­16 (2015)#52 - Godkendelse af anlægsregnskab ­ Energifond 2015#53 - Godkendelse af anlægsregnskab ­ Energifond 2016#54 - Godkendelse af anlægsregnskab ­ Købspligtsager i henhold til Planlovens §47A (2015)#55 - Godkendelse af anlægsregnskab ­ Faxe kommunes køb af kollegiebygning (Boliger til flygtninge)#56 - Godkendelse af anlægsregnskab ­ Køb af Haslev Seminarium (BY65­130416)#57 - Godkendelse af anlægsregnskab ­ Pulje til klimatilpasning#58 - Godkendelse af anlægsregnskab ­ Trafikhandlingsplan#59 - Godkendelse af anlægsregnskab ­ Kystbeskyttelse af Strandvejen#60 - Godkendelse af anlægsregnskab ­ Statens nedrivningspulje 2014#61 - Godkendelse af anlægsregnskab ­ Nedrivningspulje 2015 (Kommunale bygninger)#62 - Godkendelse af anlægsregnskab ­ Boliger til flygtninge (Kollegiebygning, renovering) 2015#63 - Godkendelse af anlægsregnskab ­ Bygningsvedligeholdelse 2016#64 - Godkendelse af anlægsregnskab ­ Adgangssystem til kommunens bygninger#65 - Godkendelse af anlægsregnskab ­ Cykelsti mellem Faxe og Rønnede, det åbne land#66 - Godkendelse af anlægsregnskab ­ Cykelstiprojekt i Karise#67 - Godkendelse af anlægsregnskab ­ ECO Valley#68 - Godkendelse af anlægsregnskab ­ Faglokaler på Skoleområdet#69 - Godkendelse af anlægsregnskab ­ Sundhedscenter, udskiftning af varmeforsyning#70 - Godkendelse af anlægsregnskab ­ Modernisering af Faxe Svømmehals vandbehandlingsanlæg#71 - Godkendelse af anlægsregnskab ­ Anlægspulje til fritidsbrugere#72 - Godkendelse af anlægsregnskab­ For Ny organisering af den kommunale tandpleje#73 - pførelse af udsigtsplatformen Prismet ved Faxe Kalkbrud ­ tillægsbevilling#74 - Trafiksikkerhed i krydset Rådhusvej/Præstøve#76 - Årsrapport 2016 for Midt­ og Sydsjællands Brand & Redning#77 - Ejendomsstrategien spor 2 Rønnede – forslag til konkret udmøntning på Midtskolen, Afdeling Møllevang samt ønsker fra fritidsbrugere#78 - Forslag til kommuneplantillæg nr. 1 for Haslev midtby#79 - Forslag til lokalplan nr. 500­80 for Haslev midtby#80 - Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 11 for ændring af detailhandelsbestemmelser#81 - Endelig vedtagelse af lokalplan 200­25, dagligvarebutik i Karise#82 - Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 10 ­ Nyt vandværk ved Karise#83 - Endelig vedtagelse af lokalplan 200­23 for nyt vandværk i Karise#84 - Forslag fra Eli Jacobi Nielsen om udarbejdelse af ny lokalplan for erhvervsområdet ECO Valley#85 - Natura 2000 handleplaner ­ endelig vedtagelse#86 - Politik for Mad, Måltider og Bevægelse#87 - Meddelelser#88 - Udbud af storparceller (Lukket punkt)#89 - Meddelelser (Lukket punkt)

Se eller gense byrådsmødet 20. april 2017. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 336
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 1
Det seneste år: 2
There is no video in the channel yet. There is no video yet.