16-11-2017 - Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra punkt:

Download Video


Specify time:
Download link will be sent to your email.
208 - Godkendelse af dagsorden#209 - Spørgetid#210 - Økonomiske nøgletal pr. ultimo oktober 2017#211 - Frigivelse af anlægsmidler til udskiftning af gadelys til LED#212 - Frigivelse af anlægsmidler til cykelstier#213 - Frigivelse af anlægsmidler til udvidelse af institutioner#214 - Frigivelse af anlægsmidler til vejunderføring i Haslev#215 - Frigivelse af anlægsmidler til byggemodning#216 - Frigivelse af anlægsmidler til Østre Ringvejs forlængelse#217 - Frigivelse af anlægsmidler til udearealer til Karise skole med videre - ejendomsstrategi#218 - Frigivelse af anlægsmidler til energioptimeringer#219 - Frigivelse af anlægsmidler til renovering af broer og tunneler#220 - Frigivelse af anlægsmidler til kloakseparering på kommunale ejendomme#221 - Frigivelse af anlægsmidler til renovering af fortove#222 - Frigivelse af anlægsmidler til badebro ved flagstangen i Faxe Ladeplads#223 - Frigivelse af anlægsmidler til fodgænger og sti tunnel i Karise - Møllevej og Solagervej/Solparken#224 - Frigivelse af anlægsmidler til belysning - Bavne stien - Dalby#225 - Frigivelse af anlægsmidler til fortov langs Gl. Næstvedvej - Rønnede#226 - Frigivelse af anlægsmidler til fortov langs Rønnedevej til Conrads Vej - Faxe#227 - Frigivelse af anlægsmidler til solafskærmning skolerne#229 - Frigivelse af anlægsmidler til toilet i Karise#228 - Frigivelse af anlægsmidler til asfaltbelægning på parkeringsareal - Æblehaven#230 - Frigivelse af anlægsmidler til særskilte adgangsforhold til Kanten i Faxe#231 - Frigivelse af anlægsmidler til Trafikhandlingsplan 2018#232 - Frigivelse af anlægsmidler, pulje til midlertidighed og arkitektkonkurrencer#233 - Frigivelse af anlægsmidler til busterminal ved Haslev Station#234 - Frigivelse af rådighedsbeløb og anlægsbevilling til Ungehus#235 - Frigivelse af overførte anlæg#236 - Etablering af nyt værested i Haslev by#237 - Takster og brugerbetaling på Børne- og Familieudvalgets område for 2018#238 - Takster og brugerbetaling på Teknik- og Miljøudvalgs område for 2018#239 - AffaldPlus anmoder om tilsagn til at købe Sorø Fjernvarme#240 - Vedtægtsændring i AffaldPlus#241 - Forslag til fremadrettet regnskabspraksis for ældreboliger#242 - Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 15 for Dalby Bymidte#243 - Endelig vedtagelse af lokalplan 1100-53 for Dalby Bymidte#244 - Status på ejendomsstrategien#245 - Møde i KKR Sjælland den 11. oktober 2017#246 - Meddelelser#247 - Tilbud på køb af ejendom (Lukket)#248 - Køb af ejendom (Lukket)#249 - Meddelelser (Lukket)

Se eller gense byrådsmødet 16. November 2017. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 92
De sidste 24 timer: 45
De sidste 7 dage: 92
Den seneste måned: 92
Det seneste år: 92
There is no video in the channel yet. There is no video yet.