07-12-2017 - Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Jeg vil
Downloade hele videoen
Downloade fra: til
Vi gør din video klar til download. Det kan tage op til 2 min. Vent venligst...
#1 - Godkendelse af dagsorden#2 - Konstituering#3 - Anmeldelser af valggrupper#4 - Valg af borgmester#5 - Valg af første og anden viceborgmester#6 - Økonomiudvalget#7 - Beskæftigelses & Integrationsudvalget#8 - Børn & Læringsudvalget#9 - Plan & Kulturudvalget#10 - Teknik og Miljøudvalget#11 - Senior & Sundhedsudvalget#12 - Socialudvalget#13 - Underskriftsbemyndigelser#14 - Ekspropriationskommission og taksationskommission (ekspropriation af fast ejendom)#15 - Fredningsnævnet#16 - Grundlisteudvalget#17 - Taksations- og overtaksationskommissionen (vejloven)#18 - Faxe Ældreboligselskab#19 - Beboerklagenævnet#20 - Huslejenævnet#21 - Valgbestyrelse - folketingsvalg og folkeafstemninger#22 - Valgbestyrelse - kommunevalg#23 - Dr. Rasmussen og Hustrus Legat#24 - KL's delegeretmøde#25 - KL's repræsentantskab#26 - KKR Sjælland#27 - Politiets Kredsråd#28 - Hjemmeværnets distriktsudvalg#29 - Fonden Femern Belt Development#30 - Skatteankenævn Sydsjælland#31 - Vurderingsankenævn Syd- og Østsjælland med Øer#32 - Børn og ungeudvalget#33 - SSP-styregruppen#34 - Midtsjællands Gymnasium#35 - Professionshøjskolen Absalon#36 - Valgbestyrelse - skolebestyrelsesvalg#37 - Faxe kommunale Ungdomsskole#38 - VUC Storstrøm#39 - AOF Øst - Taget af#40 - Ungdommens Uddannelsesvejledning Sjælland Syd#41 - Faxe Musikskole#42 - Folkeoplysningsudvalget#43 - Faxe-Hallerne#44 - Haslev-Hallerne#45 - Østsjællands Museum#46 - Bygningsforbedringsudvalget#47 - Fonden Danhostel Faxe Vandrerhjem#48 - Business Faxe Copenhagen#49 - LAG Sydsjælland#50 - Repræsentantskab TV Øst#51 - Visit Sydsjælland-Møn A/S#52 - Advisory Board - Visit Sydsjælland-Møn A/S#53 - Handicaprådet#54 - S/I Æblehaven#55 - Synscentralen#56 - Videncenter for Specialpædagogik (VISP) i Næstved kommune#57 - Fælles Beredskabskommission - MSBR#58 - Hegnsynet#59 - Vurderingsmænd (Mark- og vejfredsloven)#60 - Trafikselskabet Movia#61 - Faxe Forsyning Holding A/S#62 - Faxe Fjernvarmeselskab#63 - I/S Affaldplus#64 - SEAS-NVE#65 - E.ON Varme Danmark ApS#66 - MarjattaHjemmenes Støttefond og Driftsfonden Marjatta#67 - ZBC - Zealand Business College#68 - Frivilligt Samråd i Faxe Kommune

Se eller gense byrådsmødet 7. December 2017. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 622
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 14
There is no video in the channel yet. There is no video yet.