15.11.2018 - Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#154 - Godkendelse af dagsorden#155 - Spørgetid#156 - Økonomiske nøgletal pr. ultimo oktober 2018#157 - Tillægsbevillinger til finansielle konti 2018#158 - Ekstraordinær indtægt i forbindelse med projekt Fagligt løft af svage elever#159 - Ekstraordinær indtægt for projekt "Turboforløb for ikke-uddannelsesparate elever i 8. klasse"#160 - Takster og brugerbetaling for 2019#161 - Frigivelse af anlægsmidler til byggemodning#162 - Frigivelse af anlægsmidler til ECO Valley byggemodning i Rønnede#163 - Frigivelse af anlægsmidler til indeklima på skolerne#164 - Frigivelse af anlægsmidler til kloakseparering på kommunale ejendomme#165 - Frigivelse af anlægsmidler til udvidelsesmuligheder af eksisterende bygninger/institutioner#166 - Frigivelse af anlægsmidler til udskiftning af installationer og lyskilder i kommunale bygninger - energibesparelser#167 - Frigivelse af anlægsmidler til særskilte adgangsforhold til Kanten i Faxe#168 - Frigivelse af anlægsmidler til pulje til trafikhandlingsplan#169 - Frigivelse af anlægsmidler til udskiftning af gadelys til LED#170 - Frigivelse af anlægsmidler til renovering af broer og tunneller#171 - Frigivelse af anlægsmidler til pulje til cykelstier#172 - Frigivelse af anlægsmidler til nye stibelægninger - cykelstier#173 - Frigivelse af anlægsmidler til cykelsti Troelstrupvej/Søndergade i Haslev#174 - Frigivelse af anlægsmidler til asfaltering af eksisterende sti, Københavnsvej - Glentevej i Haslev#175 - Frigivelse af anlægsmidler til fodgænger og stitunnel i Karise - Møllevej og Solagervej/Solparken#176 - Frigivelse af anlægsmidler til omlægning og opgradering af sti ved Langdalen og Troelstrupstien i Haslev#177 - Frigivelse af anlægsmidler til renovering af fortove#178 - Frigivelse af anlægsmidler til forlængelse af Gisselfeldvej/omfartsvej i Haslev#179 - Frigivelse af anlægsmidler til Trafik- og udvikling for området omkring Haslev Station#180 - Frigivelse af anlægsmidler til toilet i Haslev bymidte#181 - Frigivelse af anlægsmidler til badebro på sydstranden i Faxe Ladeplads#182 - Frigivelse af anlægsmidler til Kunstgræsbane#183 - Frigivelse af midler til midlertidig planlægning og byudvikling#184 - Ekspropriation til anlæg af stitunnel i Karise#185 - Godkendelse af huslejestigning og låneoptagelse i Lejerbos afdeling Højbogård, beliggende Poppelvej/Lindevej i Rønnede#186 - Forslag til kommuneplantillæg nr. 20 for tre solcelleparker nordøst for Haslev#187 - Forslag til lokalplan 700-76 for en solcellepark syd for Langesnave#188 - Forslag til lokalplan 700-77 for en solcellepark nord for Freerslev#189 - Forslag til lokalplan 700-78 for en solcellepark øst for Høsten Torp#190 - Forlængelse af rammeaftalen på det specialiserede social- og undervisningsområde 2019-2020#191 - Opførelse af 36 almene familieboliger Arne Jacobsens Vej - etape II - godkendelse af skema A#192 - Sag fremsendt af René Tuekær (L) om nedsættelse af Ungdomsråd i Faxe Kommune i 2019#193 - Valg af ad hoc medlem til Huslejenævnet#194 - Belysning af muligheden for at oprette to akutpladser på Lindevejscenteret uden betaling#195 - Meddelelser

Se eller gense byrådsmødet 15. November 2018. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 193
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 1
Det seneste år: 18
There is no video in the channel yet. There is no video yet.