13.12.2018 - Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#197 - Godkendelse af dagsorden#198 - Spørgetid#199 - Økonomiske nøgletal pr. ultimo november 2018#200 - Bevillingsmæssige omplaceringer i 2018#201 - Bevilling fra puljen "Flere og mere meningsfulde dag- og aflastningstilbud samt støtte til yngre med demens"#202 - Takster på Børn & Læringsudvalgets område 2019#203 - Frigivelse af anlægsmidler til infrastrukturpulje#204 - Anlægsbevilling og rådighedsbeløb - salg af Symbiosen 11, Rønnede#205 - Anlægsbevilling og rådighedsbeløb - Jens Chr. Skousvej 10, Haslev#206 - Afslutning af områdefornyelse i Haslev#207 - Opførelse af 6 almene ældreboliger Rådhusvej 63-65 - Godkendelse af skema C byggeregnskab#208 - Fastsættelse af pris for erhvervsgrunde#209 - Danmarkskort over omgørelsesprocenter på socialområdet 2017#210 - Forlængelse af frist for indberetning af byggeregnskab vedr. Permatopia.#211 - Garantistillelse til Faxe Forsyning A/S#212 - Godkendelse af anlægs- og driftsbidrag 2019, Faxe Vandforsyning A/S#213 - Godkendelse af spildevandsbidrag 2019, Faxe Spildevand A/S og Faxe Spildevandscenter A/S#214 - Ejerstrategi for kommunalt ejede selskaber#215 - Projektforslag for nyt flisfyringsanlæg, Haslev fjernvarme#216 - Forslag til Kommuneplantillæg nr. 21 og lokalplan 1000-55 for Boliger ved Gl. Næstvedvej i Rønnede#217 - Forslag til Kommuneplantillæg nr. 22 og lokalplan 200-26 for Boliger ved Drosselvej i Karise#218 - Endelig vedtagelse: Lokalplan 300-47 for boliger ved Faxevej, Faxe Ladeplads#219 - Møde i KKR Sjælland 14. november 2018#220 - Evaluering af "Fra Rund til Sund" med henblik på implementering#221 - Meddelelser

Se eller gense byrådsmødet 13. December 2018. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 252
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 252
There is no video in the channel yet. There is no video yet.