11-02-2016 - Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - Godkendelse af dagsorden#3 - Indkaldelse af stedfortræder til byrådet#2 - Spørgetid#4 - Frigivelse af midler til områdefornyelse i Haslev 2016#5 - Pulje til anlæg af Cross fit anlæg, Skater­ og Mountainbikebaner ­ anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb#6 - Anlægspulje til fritidsbrugere ­ anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb#7 - Anlægsregnskab Kulturstrøget, Kalkbrudsvej#8 - Anlægsregnskab Adgangsforhold Hylleholt Hallen#9 - Driftsbevilling til LIFE­projekt RigKilde#10 - Budgetvejledning 2017#11 - Faxe Forsyning ­ oprettelse af KompetenceCenter Sjælland#12 - Garantistillelse til Faxe Forsyning A/S#13 - Tilsynssag om udlejning af administrationsbygningen i Rønnede i strid med lokalplan#14 - Politik for Biblioteker & Borgerservice 2016 ­ 2020#15 - Projektgodkendelse til etablering af Bio­kedelanlæg, Ørslev­Terslev Kraftvarme#16 - Asfalt funktionskontrakt ­ kontraktindgåelse#17 - Ejendomsstrategi spor 7 – Haslev / Nordskov ­ Interne flytninger og flytning af Nordlyset samt nedrivning af gl. pedelbolig#18 - Ejendomsstrategi spor 4 ­ Faxe – Bygningsfællesskab på Rollingen med dagplejen#19 - Ejendomsstrategi spor 2 ­ Rønnede ­ Daginstitution Møllen ­ Forslag til konkret udmøntning#20 - Placering af Taleinstituttet på Mælkevejen#21 - Sag rejst af Eli Jacobi Nielsen vedr. kloakering i det åbne land – Justering af spildevandsplan#22 - Forslag om udarbejdelse af lokalplanforslag, boligområde ved Årløsevej i Terslev#23 - Lokalplanforslag for matr. nr. 21d Haslev by (Grøndalsskolen) ­ forslag fremsendt af Borgerlisten og Dansk Folkeparti#24 - Nyttehaver på Bækvej i Haslev#25 - Meddelelser#26 - Evt. salg af ejendom (Lukket punkt)#27 - Evt, salg af areal (Lukket punkt)#28 - Meddelelser (Lukket punkt)

Næste møde i Byrådet er den 11. februar 2016 kl. 18.30. Transmissionen starter ca. 10 minutter før.

Denne video er set i alt: 331
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 2
There is no video in the channel yet. There is no video yet.